Michal Horáček - Sbor poradců

Sbor poradců Michala Horáčka

Prof. Pavel Pafko

chirurgTéma: zdravotnictví

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je český břišní a hrudní chirurg. V letech 1992–2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. Mediální známost získal roku 1996, když operativně odstranil plicní nádor prezidentu republiky Václavu Havlovi. V prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky. Dne 28. října 2013 ho prezident republiky vyznamenal medailí Za zásluhy a v roce 2016 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu.

Magda Vášáryová

socioložka, politička a někdejší velvyslankyně ČSFR ve VídniTéma: Střední Evropa, Visegrádská čtyřka, EU a NATO

Slovenská socioložka, herečka, diplomatka a politička. Po roce 1989 se stala velvyslankyní ČSFR ve Vídni, v letech 2000–2005 působila ve funkci velvyslankyně Slovenské republiky ve Varšavě, poté pracovala ve funkci státní tajemnice slovenského ministerstva zahraničních věcí. Od roku 2007 je předsedkyní Správní rady nadace VIA CULTURA, kterou založila. Rovněž je prezidentkou spolku slovenských žen Živena. Plynně hovoří česky, německy, anglicky, rusky, polsky, srbochorvatsky a francouzsky.

prof. Miroslav Petříček

filosof a vysokoškolský pedagogTéma: kam jako Češi patříme a co máme chtít

Český filosof. Působí jako vysokoškolský profesor na FF UK. Z kádrových důvodů nemohl studovat na vysoké škole a až do r. 1990 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu. V letech 1971–1977 navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. Od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze. Zaměřuje se na filosofii umění, přesahy mezi filosofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filosofií. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filosofie, mezi jinými Světlou komoru Rolanda Barthese, Čas a vyprávění Paula Ricœura či Ideu fenomenologie Edmunda Husserla. Mezi jeho nejčtenější publikace patří Úvod do (současné) filosofie či poslední kniha esejů Myšlení obrazem.

Monika Marková

ředitelka Hospicu sv. Štěpána v LitoměřicíchTéma: péče o seniory a paliativní péče zejména

Pracovala od prvopočátku v prvním českém hospici (Anežky České v Červeném Kostelci). Absolvovala několik stáží v zahraničí, s několika dalšími kolegy iniciovala vznik Hospice sv. Štěpána v rodných Litoměřicích, v roli vrchní sestry ho uvedla do provozu a dnes je jeho ředitelkou. Externě učí na FHS UK v Praze, přednáší, vede supervize, publikuje v odborných časopisech a je také autorkou knihy Sestra a pacient v paliativní péči.

Robert Reichel

olympijský vítěz z Nagana a trenér mladšího dorostu v LitvínověTéma: sport a sportující mládež

Robert Reichel je mnohonásobný český reprezentant v ledním hokeji, mistr světa z let 1996, 2000 a 2001 a olympijský vítěz z roku 1998. V Naganu výrazně pomohl k úspěchu českého národního týmu, když jako jediný hráč uspěl střelecky v samostatných nájezdech v semifinálovém zápase proti Kanadě. Po dlouholeté kariéře v NHL nyní trénuje mládež v HC Litvínov.

Prof. Karel Eliáš

hlavní autor Občanského zákoníku a člen Právnické síně slávy Téma: právo

Karel Eliáš je český právník, významný komercionalista a hlavní autor nového občanského zákoníku. Učil obchodní i soukromé právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru obchodního práva. Po odchodu z Plzně působí zejména na Ústavu státu a práva AV ČR jako vědecký pracovník a předseda redakční rady časopisu Právník. V lednu 2012 byl v rámci soutěže Právník roku 2011 uveden za výjimečný celoživotní přínos právu do Právnické síně slávy.

Dana Drábová

ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnostTéma: energetika

Česká jaderná fyzička, lokální a regionální politička. V letech 1985–1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie – později Státního zdravotního ústavu – kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V roce 2010 se stala místostarostkou Pyšel a roku 2016 zastupitelkou Středočeského kraje. V krajských volbách získala přes 11 tisíc preferenčních hlasů.

Ondřej Císař

docent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie vědTéma: problémy demokracie a sociální otázky

Vystudoval ekonomii na Technické univerzitě v Ostravě a politologii na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Masarykově univerzitě v Brně. Nyní přednáší na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2009 pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR jako šéfredaktor české edice Sociologického časopisu/Czech Sociological Review. Výzkumně působil na Columbia University v New Yorku, University of California v Irvine a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Zabývá se proměnami demokracie a politickými aspekty sociálních problémů. Je autorem řady odborných publikací.

Michal Bláha

podnikatelTéma: komunikační a informační technologie

Podniká v IT oborech od roku 1990, v roce 1997 spoluzaložil vyhledávač a portál Atlas.cz. Dále spoluzaložil několik českých a zahraničních startupů a investuje do českých a zahraničních startupů. Od roku 2013 se aktivně zajímá o opendata, e-gov a efektivitu státní správy. V roce 2016 vytvořil veřejně prospěšné služby HlidacSmluv.cz a HlidacEET.cz. Hlídač smluv získal Křišťálovou lupu 2016 jako nejlepší veřejnoprospěšný projekt roku 2016, Cenu Fondu Otakara Motejla a nejlepší Opendata aplikaci roku 2016 od Fondu Otakara Motejla.

Leopold König

český silniční profesionální cyklistaTéma: sport

Jeho největšími úspěchy jsou vítězství v 8. etapě závodu Vuelta a España 2013, kde skončil celkově devátý a vítězství v královské etapě závodu Tour of California také v roce 2013. V roce 2014 se zúčastnil Tour de France jako lídr stáje NetApp-Endura a obsadil 7. místo v celkové klasifikaci. Vyhrál Czech Cycling Tour v letech 2010 a 2013, v celkové klasifikaci Giro d’Italia 2015 skončil na šestém místě. V roce 2016 se stal mistrem České republiky v časovce a byl nominován na olympiádu.

Miloš Urban

spisovatel, překladatel a redaktorTéma: kultura

Vystudoval moderní filologii na katedrách anglistiky a nordistiky na FF UK v Praze (1986–1992), v letech 1992–2000 pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta, od roku 2001 v nakladatelství Argo. Vydal patnáct knih; jeho romány byly přeloženy do němčiny, španělštiny, holandštiny, maďarštiny, ruštiny a italštiny. Napsal také dvě divadelní hry (Trochu lásky a Nože a růže) a překládal např. Juliana Barnese, Rose Tremainovou nebo Chaima Potoka. Za román Hastrman obdržel cenu Magnesia Litera, jeho překlad románu Navrácená milost byla oceněna prémií v rámci Ceny Josefa Jungmanna.

Alena Jančíková

ředitelka České asociace paraplegikůTéma: handicapovaní spoluobčané

V 17 letech si po pádu ze stromu zranila páteř a míchu, následkem čehož ochrnula. Na vozíku dokončila střední školu, pracovala v pražském Centru Paraple, dnes vede Českou asociaci paraplegiků. Realizuje projekty jako např. VozejkMap nebo Vozejkov. Podílí se také na vytváření podmínek pro návrat osob po úrazu míchy do běžného života. Připomínkovala koncepci bezbariérového Malešického parku v Praze 10 a pilotní projekt – zřízení speciálních startovacích bytů pro vozíčkáře v Malešickém penzionu. Za svou práci získala v roce 2013 Cenu Olgy Havlové.

Ondřej Kania

podnikatelTéma: vzdělávání

Čtyřiadvacetiletý podnikatel, vystudoval střední internátní školu v New Yorku. Již pět let buduje se svým společníkem úspěšnou společnost zabývající se poradenstvím a zprostředkováním studia na nejlepších středních školách v USA, Kanadě a Evropě. Na tyto školy poslal již stovky českých studentů, kteří následně pokračují na nejlepších světových univerzitách. Rovněž provozuje dvě střední školy v Praze a další dvě školy bude zakládat v Brně a Bratislavě. Zabývá se problematikou vzdělávacích systémů po světě. Dokonce odjel do Finska kde natočil dokument o finském školství. Z koncepcí které razí se inspirovalo několik politických stran a velice často přednáší pro ředitele škol, učitele a rodiče o tom, jak by měl vypadat vzdělávací systém a jak by měla škola pracovat se studenty.