Michal Horáček - Transparentní účet

Transparentní účet

Pro zjednodušení a zpřehlednění financování kampaně Michala Horáčka byl založen spolek Máme na víc, z.s., IČO 06046193.

Tento spolek jako právnická osoba slouží k servisnímu zajištění celé kampaně. Jediným zdrojem jeho příjmů jsou příspěvky Michala Horáčka. Zveřejnění veškerých informací o platbách z tohoto účtu včetně jejich účelu a identifikace příjemců je nad rámec zákona, s cílem maximální možné transparentnosti celé kampaně Michala Horáčka. Transparentní účet č. 279506331/0300 tohoto spolku je veřejně přístupný zde.

Volební účet Michala Horáčka č. 2201283683/2010 dle § 24 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky je dostupný zde a splňuje všechny zákonné požadavky. Kromě Michala Horáčka nemůže na tento účet nikdo přispívat, neboť Michal Horáček se rozhodl kampaň financovat z vlastních prostředků. V tomto souboru je přehled všech hotovostních plnění ke dni 31. 8. 2017.

Níže budou uveřejněny informace o financování volební kampaně dle § 36 zákona o volbě prezidenta, tj. obsahující zejména přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích.