Michal Horáček - Transparentní účet

Financování volební kampaně Michala Horáčka

Máme na víc, z. s.

Volební kampaň Michala Horáčka zajišťuje subjekt Máme na víc, z.s., IČO 06046193, který byl založen s účastí Michala Horáčka právě a pouze za tímto účelem.

Účet spolku u ČSOB č. 279506331/0300 je transparentní, prostředky na něj může převádět pouze Michal Horáček, protože se rozhodl svou kampaň financovat výhradně z vlastních prostředků. Ostatní příchozí platby jsou zakázané. Veškeré výdaje jsou ve výpise označené identifikačním číslem příjemce a předmětem platby. U každé položky je tak zcela zřejmé, komu a za co platba odchází.

Zveřejnění veškerých informací o platbách z tohoto účtu je nad rámec zákona, s cílem maximální možné transparentnosti celé kampaně Michala Horáčka.

Transparentní účet spolku Máme na víc, z.s.: 279506331/0300.

Vyúčtování jednotlivých výběrů hotovosti ke dni 31. 8. 2017.
Vyúčtování jednotlivých výběrů hotovosti za měsíc září 2017.
Vyúčtování jednotlivých výběrů hotovosti za měsíc říjen 2017.
Vyúčtování jednotlivých výběrů hotovosti za měsíc listopad 2017.


Náklady kampaně dle zákona

Celková výše výdajů 18 021 085,42 

Celkové náklady na volební kampaň ve smyslu Zákona o volbě prezidenta republiky ke dni 30. 11. 2017

Níže budou uveřejněny informace o nepeněžních plnění ocenitelných v penězích dle § 36 Zákona o volbě prezidenta republiky.

Z volebního účtu Michala Horáčka jsou převáděny prostředky na účet spolku Máme na víc, z.s., viz výše, na základě vyúčtování, která jsou níže zveřejněna:

Datum Vyúčtování Příloha
25. 4. 2017 – 31. 8. 2017 _ _
1. 9. 2017 – 30. 9. 2017 _ _
1. 10. 2017 – 31. 10. 2017 _ _
1. 11. 2017 – 15. 11. 2017 _ _
16. 11. 2017 – 25. 11. 2017 _ _
26. 11. 2017 – 30. 11. 2017 _ _

 

Volební účet Michala Horáčka č. 2201283683/2010 dle § 24 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky je dostupný zde a byl založen za účelem formálního splnění zákonných požadavků.