Michal Horáček - Transparentní účet

Transparentní účet

Pro zjednodušení a zpřehlednění financování kampaně Michala Horáčka byl založen spolek Máme na víc, z.s., IČO 06046193.
Tento spolek jako právnická osoba slouží k zajištění celé kampaně a jediným zdrojem jeho příjmů jsou příspěvky Michala Horáčka.

Transparentní účet č. 279506331/0300 tohoto spolku je veřejně přístupný zde a nikdo kromě Michala Horáčka nemůže na tento účet přispívat. Tento účet pokrývá období od května 2017 dále.

Předchozí transparentní účet č. 276829741/0300 Michala Horáčka – fyzické osoby je nyní deaktivován, zbývající prostředky byly převedeny na výše zmíněný transparentní účet spolku a veškeré výpisy jsou i nadále dostupné zde. Tento účet pokrývá období od října 2016 do května 2017.