Michal Horáček - Podpora mé rodiny

Kandidaturu Michala Horáčka podporují:

Michaela Horáčková Hořejší
manželka, matka Julie Horáčkové

Kateřina Jose-Maria
Sestra

Jiří Hořejší
tchán

Ivana Hořejší
tchyně

Rut Horáčková
první manželka, matka Filipa a Ruth Horáčkových

praha-behproparaple2