Michal Horáček - Proč kandiduji

Kandidatura
Radikálně přímá, radikálně transparentní

Prohlášení na tiskové konferenci 3. listopadu 2016

Dovolte, abych se představil: jsem Michal Horáček.
Předstupuji před vás, abych oznámil svou kandidaturu na funkci prezidenta České republiky.

Mému rozhodnutí předcházely mnohé cesty za lidmi nejrůznějších profesí po celé zemi. Naslouchal jsem jim stejně pozorně jako těm, kteří si vysloužili respekt ostatních jako přední čeští odborníci ve svých oborech; učím se celý život a intenzivně se učil i tentokrát.

Lépe jsem pochopil, jak různorodé zájmy a názory máme, a potěšilo mě to, protože jako lidé jsme prostě různí, máme vlastní představy o své cestě za štěstím a ve svobodné společnosti musíme mít šanci své právo na jejich sledování uplatňovat. Současně jsem poznal, že řadu zájmů máme společných. A že tím nejdůležitějším je život v míru a duchovní i hmotná prosperita nás samotných i našich dětí a dalších potomků. Tu pak nechceme ohrozit ničím. Tedy ani takovými spory, které by přerostly únosnou míru, zapříčinily by vylučování zastánců jiných názorů z naší pospolitosti, a vedly tak k válce Čechů proti Čechům, tedy skutečnému ohrožení všeho, na čem nám nejvíce záleží.

Tím nejdůležitějším je život v míru a duchovní i hmotná prosperita nás samotných i našich dětí a dalších potomků.

Prezident, případně prezidentka našeho státu je prvním z těch, kdo může a má přispět k tomu, aby naše spory nepřesáhly meze plodného vzájemného vyjednávání. Mnohokrát jsem slyšel, že jeho povinností je nejen potlačovat to, co je v každém z nás nevrlé a malověrné, ale zároveň podporovat to ušlechtilé, vstřícné a sebevědomé. Oproti zemi úsměšků kultivovat zemi úsměvů. Přejeme si, aby hlava státu stála nad stranami, nikoho neprotežovala a nikomu se nemstila. Chceme, aby prezident přispíval k dobré pověsti naší země jako spolehlivého partnera svých spojenců a toto spojenectví neoslaboval v zájmu těch, kteří našimi spojenci nejsou. V souvislosti s tím pak i to, aby energicky plnil ústavou svěřenou roli vrchního velitele našich ozbrojených sil.

A rovněž aby dostál dalšímu ústavnímu úkolu, tedy elegantně a vynalézavě „zastupoval stát navenek“. Ano, ten stát a jeho občany, nikoli sám sebe a své ego.

Jsou to nesmírné úkoly. Pro jakéhokoli člověka, z povahy věci omylného a nedokonalého, patrně v úplnosti nesplnitelné. Klíčové však je, že se je musí pokoušet splnit, což především znamená vědět, že mu byly uloženy. V tom případě jsme mu my, rovněž lidé omylní a nedokonalí, schopni odpustit. V opačném případě ne. Přinejmenším já k tomu nejsem ochoten, a to je i jedním z důvodů mé kandidatury.
Chci tu tedy dnes říct nikoli to, že jsem takovým úkolům schopen dostát, ale to, že je chápu, že je respektuji a že v případě pověření vynaložím všechny své síly, abych je s pomocí občanů České republiky plnil.

Čas úvah a příprav se právě završil. Mé rozhodnutí je jednoznačné. Od této chvíle nezvratné. Volbu prezidenta republiky nepovažuji za pěveckou soutěž, v níž je pěkné vyhrát, ale důležitější je zúčastnit se. Prohlašuji, že kandiduji s úmyslem od svých spoluobčanů svobodně udělený mandát obdržet.

Dovolte mi nyní o povaze zmíněné kandidatury něco uvést.
Volba prezidenta je v České republice přímá. Tu přímost chci naplnit, a to radikálním způsobem.

Mezi mnou a občanem nestojí žádná politická strana nebo hnutí, žádné sdružení či platformy, ani žádní jiní „nominující“. Chci, aby se prezident naší země nadstranickým jen neprohlašoval, ale aby jím opravdu byl.

Mezi námi nestojí zájmy jakékoli jiné země, ani východní, ani západní, zeměpisně blízké nebo vzdálené. Česká hlava státu uprostřed Evropy nechť je na prvním místě českou a evropskou.

Náš vztah neproblematizují ani zájmy finančních nebo obchodních sil, protože nehodlám jejich podporu využívat. Prezident ať je nezávislý v každém smyslu slova – kromě toho, že musí dostát svým slibům vůči těm, kteří mu úřad svěřili: voličům.

Mezi mnou a občanem nestojí žádná politická strana nebo hnutí, žádné sdružení či platformy, ani žádní jiní „nominující“.

Zdržím se rozdávání pečiva a obejdu se i například bez loga. A nehodlám během kampaně zřizovat ani funkci tiskového mluvčího; obracet se na vás budu vždy osobně, na vlastní odpovědnost. Pouze na této přímé, ničím nenarušované odpovědnosti mi záleží. V první fázi kampaně jsem se domníval, že to zvládnu bez pomoci agentur. Nicméně vzhledem k počtu médií v Česku a obrovskému objemu práce na tomto poli se to ukázalo jako nerealizovatelné. Proto jsem začal spolupracovat s profesionální PR agenturou.

Prohlašuji také, že finanční náklady spojené s kandidaturou ponesu spolu se svou manželkou pouze já sám. O přispění na tyto náklady nepožádám nejen zmíněné strany nebo obchodní skupiny, ale ani nikoho z občanů, přestože mi mnozí i takovou podporu laskavě nabídli.

K tomu, abych plnění svého slibu mohl průběžně prokazovat, zřídil jsem u ČSOB zvláštní Transparentní účet, první svého druhu. Má číslo 276829741/0300. Je a bude z něj zřejmé, že jediným vkladatelem jsem já a že nikdo jiný na něj nepřispívá. A pak i to, za jakým účelem jsou tyto prostředky vynakládány. Je přístupný komukoli, kdo si účet bude přát procházet a kontrolovat. Už dnes proto můžete například zjistit, kolik jsem zaplatil za dnešní tiskovou konferenci.

Finanční podporu tedy přijímat nebudu. O podporu ve smyslu dobrovolné asistence se ovšem ucházím. A to zejména při sběru podpisů na petičních arších, které jsou podle zákona nezbytné k tomu, aby kandidatura byla uznána za platnou. Dáte tak najevo, že mou kandidaturu přijímáte, nebo považujete alespoň za slibnou.

O podporu ve smyslu dobrovolné asistence se ovšem ucházím. A to zejména při sběru podpisů na petičních arších, které jsou podle zákona nezbytné k tomu, aby kandidatura byla uznána za platnou.

Mé dnešní prohlášení doprovází i řada materiálů.
Naleznete je na mých internetových stránkách www.michalhoracek.cz
Především je to můj politický Program, doprovázený Hlavními tématy v dlouhodobé perspektivě.

Protože nejsem příznivcem politiky provozované prostřednictvím bonmotů, čítá několik desítek stran. Je podle mého nejlepšího svědomí jasný a neuhýbavě přesný. Proto věřím, že poslouží jako solidní východisko k seznámení se s tím, jaké názory zastávám a chci vnést i do veřejného prostoru.

Dále vám předkládám také svůj Životopis, Odpovědi na nejčastější otázky, které jste mi dosud kladli a Výběr z veřejných vyjádření za poslední tři roky. A posléze i kontakty na mé spolupracovníky

Má kandidatura ovšem nebude jen radikálně přímá. Bude i radikálně transparentní. Mezi odkazy tedy najdete i rubriky „Transparentní minulost“ a „Transparentní přítomnost“.

Transparentní minulost obsahuje mé lustrační osvědčení; spis, který na mne za totality vedla Státní tajná bezpečnost a který se zachoval vcelku; a odborný posudek dlouholetého pracovníka Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti StB. Nadto i možnost stáhnout si zdarma knihu „Jak pukaly ledy“, s předmluvou Václava Havla, která vypovídá o tom, jaká byla hodinu za hodinou má činnost v Sametové revoluci roku 1989.

Transparentní současnost přináší obsáhlé Lékařské zprávy o mém zdravotním stavu za poslední léta a také mé plné Majetkové přiznání, doplněné několika dokumenty.

S celým materiálem se můžete seznámit i v tiskové stručnější podobě. V té ji obdržíte zdarma, obsahuje však i prosbu o dobrovolný příspěvek ve prospěch těch, na které nesmíme zapomínat ani v těch osobně nejvypjatějších chvílích: handicapovaných spoluobčanů. V tomto případě jmenovitě na účet Centra Paraple, které asistuje lidem na vozíčcích.

Věřím, že službu ve funkci prezidenta České republiky lze vykonávat slušněji, kompetentněji a k lidem všech názorů vstřícněji než doposud.
Věřím v to, že každý z nás potřebuje respekt: od ostatních členů naší pospolitosti, a tím spíš od hlavy státu. Budeme-li se všichni respektovat, dokážeme toho hodně.
Vůbec nejvíc totiž věřím v tohle: Máme na víc.