Michal Horáček - Moje kandidatura
Michal Horáček proč kandiduji

Kandidatura:
Radikálně přímá,
radikálně transparentní

Prohlášení na tiskové konferenci 3. listopadu 2016 Dovolte, abych se představil: jsem Michal Horáček. Předstupuji před vás, abych oznámil svou kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Více o kandidatuře

Program

Úlohou prezidenta je hledět za horizont týdnů a měsíců. Jeho role v ústavním systému České republiky jej předurčuje k tomu, aby důsledně formuloval, kam se má společnost dlouhodobě ubírat a proč. Samozřejmě tak musí činit s respektem k Ústavě, našemu geopolitickému ukotvení a zejména pak s ohledem na zájmy celého národa, neboť jen jemu je přímo volený prezident odpovědný. Více o programu

Devět hlavních témat v dlouhodobé perspektivě

Česká republika, Evropa a svět
Nebuďme jen proti něčemu. Buďme pro něco. A staňme se plnohodnotnými a respektovanými partnery v těch společenstvích, která garantují naši svobodu, bezpečnost a dlouhodobou stabilitu. Více +
Migrace: palčivý fenomén pro naši i další generace
Křesťanské základy našich hodnot obsahují i dictum pomoci lidem v nouzi. Postarejme se tedy o ty, kteří to opravdu potřebují, a čiňme tak zejména v místech, kde to pomůže nejvíc – v místě konfliktu. Z těch, kteří v ohrožení nejsou, a přesto u nás chtějí žít, si důsledně vybírejme ty, kteří našemu společenství mají co nabídnout a jsou ochotni dodržovat psané i nepsané zákony naší společnosti. Více +
Armáda České republiky
Členství v NATO je základním pilířem naší bezpečnosti. Nemůžeme nadále být černým pasažérem, který jen čerpá výhody, a sám ničím nepřispívá. Naše armáda je dlouhodobě podfinancovaná a nedisponuje dostatkem lidí ani techniky. Tento stav nelze akceptovat donekonečna, v sázce je naše bezpečnost. Více +
Technologie nové éry
Internet mění společnost tempem, jaké historie zatím nezažila. Nové technologie s sebou nesou řadu hrozeb. Největší hrozbou však je, že včas nepochopíme jejich potenciál a staneme se jakousi periferií digitální ekonomiky. Více +
Vzdělávání
V mnoha aspektech zkostnatělý systém vzdělávání patří k největším brzdám rozvoje naší země. Naše ekonomika nestojí na těžbě nerostných surovin nebo diamantů, a právě proto potřebujeme sebevědomé a vzdělané lidi, kteří obstojí v mezinárodní konkurenci. Více +
Chudoba a bludné kruhy sociálního vyloučení
Chudoba a sociální vyloučení jsou problémy týkající se obrovského množství obyvatel naší země. Jde o hrozbu pro celou společnost a prezident musí na tuto hrozbu pravidelně upozorňovat a vahou své osobnosti přispět k jejímu zmírňování. Více +
Rovnost žen a mužů
V České republice je sice žen více než mužů, ale přesto jde o marginalizovanou skupinu. Je dlouhodobě neudržitelné, aby měly ženy výrazně nižší plat než muži na stejných pozicích a následně i nižší důchod. Postavení mužů a žen v české společnosti musí být rovnoprávné. Více +
Zpět mezi nejbohatší země světa
Česko musí přestat zvýhodňovat velké korporace na úkor našich vlastních podnikatelů. V řadě oblastí máme firmy, které jsou světovou špičkou. Ty jsou naší nadějí do budoucna. Nadějí, že se vrátíme mezi deset nejbohatších zemí světa. Více +
Dopravní infrastruktura
Ani v 21. století se v České republice na mnoha místech nejde rozumně dostat z bodu A do bodu B. Chybí nám jasná dopravní koncepce a zejména pak mechanismy na její vynucování. Stejně tak chybí jasný mechanismus financování, který by umožnil plánovat v dlouhodobém horizontu. Více +