Michal Horáček - Příběhy neznámých bojovníků: Anastázie a Tereza

← Aktuality

Příběhy neznámých bojovníků: Anastázie a Tereza

04. 10. 2017

Vztahy většinové společnosti a marginalizovaných skupin, jakými jsou typicky Romové, jsou problematické. Je nutné to říct jednoznačně. A nejen říct, ale i pracovat – na jejich řešení.

 

„Programy“ typu „Cikáni do Indie!“ jsou příšerný blábol. Nejenže jsou opřeny o nenávist, ale ani z čistě pragmatického hlediska neřeší ani současnost, ani budoucnost a neznamenají nic než další bariéry a další svízele pro celou společnost.

 

Jsem přesvědčen o tom, že jedinou schůdnou možností pro integraci našich sociálně vyloučených a zvýšení jejich podílu nikoli na příjmu sociálních dávek, ale na tvorbě hodnot, je vzdělávání. Každý člověk, který překoná skutečnost, že pro své uplatnění nestál na té pověstné „stejné startovní čáře“, je nesmírně cenný. Ukazuje, že je to možné. Inspiruje – a nejen své nejbližší okolí.

 

I se skrovnými možnostmi, které má z povahy věci jednotlivec, chci pomáhat ke vzdělávání těch marginalizovaných, kteří k tomu projeví dobrou vůli. Proto mě tak těší i ty dvě dívky, které představuje tohle krátké video. A přeji si, aby takových bylo čím dál víc. Aby u nás pozvolna povstávala romská inteligence.

 

Jsou-li Romové, kteří se vydávají obtížnou, ale nadějeplnou cestou, važme si jich. A podporujme je.