Michal Horáček - Majetkové přiznání

← Zpět na Transparentní současnost

Majetkové přiznání

Soubor ke stažení v pdf


Prohlašuji, že všechen svůj majetek a veškeré finanční prostředky vlastním výhradně v České republice.
Zejména nemám jakékoli finanční prostředky v jakýchkoli zahraničních off-shorových společnostech.
Nevlastním také žádné akcie na doručitele.

Níže uvádím úplný přehled svého majetku:

ING BANK
10 054 207 Kč
(k 5. 10. 2016)

PIONEER INVESTMENTS
64 580 636 Kč
(k 3. 10. 2016)

ČSOB
157 060 107 Kč
(včetně Transparentního účtu, na nějž jsem vložil 11 000 000 Kč)
(k 7. 10. 2016)

KOMERČNÍ BANKA
476 000 Kč
(k 6. 10. 2016)

ČESKÁ SPOŘITELNA
300 000 Kč
(k 6. 10. 2016)

CENNÝ PAPÍR
4 000 000 Kč
(k 20. 10. 2016)

POHLEDÁVKA
1 571 000 Kč
(k 7. 10. 2016; bezúročná půjčka kolegyni na pořízení bytu)

POHLEDÁVKA
15 300 000 Kč
(k 7. 10. 2016; půjčka spolku České kulturní projekty)

PARCELA
o rozloze 1700 m2 v Roudnici nad Labem
Tržní cena cca 1 000 000 Kč
(k 5. 10. 2016)

GARÁŽ v Roudnici n. L.
Tržní cena cca 100 000 Kč
(k 5. 10. 2016)

AUTOMOBIL MAYBACH 2004
Tržní hodnota cca 3 000 000 Kč

AUTOMOBIL JAGUAR 1996
Tržní hodnota cca 150 000 Kč

AUTOMOBIL MERCEDES 1997
Tržní hodnota cca 50 000 Kč

Jsem 100% vlastníkem společnosti
KUDYKAM, s.r.o.
Účty: 1 346 000 Kč
Movité věci a soubory: 1 059 000 Kč
Automobily: 1 995 000 Kč
Pohledávky: 136 000
Závazky: -400 000 Kč
(k 10. 10. 2016; daňové přiznání v příloze)

+
NEMOVITOST V OBCI ZÁŘÍČÍ
Vlastním ji spolu se svou manželkou
Tržní odhad cca 11 000 000 Kč

+
TRUST FUTURA H
Samostatná právnická osoba. Nevlastním ji, nic-méně pečuje o potřeby současných členů mé
rodiny a jejich budoucích dědiců a vlastní i nemovitost, kterou s rodinou obývám v Roudnici
nad Labem – proto považuji za poctivé to konstatovat.

Vlastní výnosy z mých autorských práv
(cca 1 100 000 Kč ročně)

Vlastní nemovitosti v Roudnici nad Labem
(Tržní ocenění: 31 662 209 Kč)

Vlastní původně mé sbírky obrazů, plastik, vzácných knih, map)
(Tržní ocenění: cca 45 000 000 Kč)

Vlastní finanční instrumenty v hodnotě
108 689 983,73 Kč
(k 7. 10. 2016)


Daňové přiznání

Daňové přiznání str.1Daňové přiznání str.2Daňové přiznání str.3Daňové přiznání str.4Daňové přiznání str.5Daňové přiznání str.6Daňové přiznání str.7Daňové přiznání str.8Daňové přiznání str.9Daňové přiznání str.10Daňové přiznání str.11

Daňové přiznání KUDYKAM s.r.o.

KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.1KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.2KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.3KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.4KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.5KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.6KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.7KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.8KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.9KUDYKAM s.r.o. - Daňové přiznání str.10

Soubor ke stažení v pdf