Michal Horáček - Transparentní minulost

Transparentní minulost

Mám zájem na tom, abychom si mohli vzájemně důvěřovat. Chci v tom jít příkladem.
Proto zveřejňuji všechny skutečnosti, které dokládají jak zájem Státní tajné bezpečnosti o mě v době totality, tak všechny materiály o tom, jak jsem jejímu nátlaku čelil.
Najdete tu také elektronickou verzi knihy Jak pukaly ledy s předmluvou Václava Havla, která hodinu po hodině popisuje sametovou revoluci, jak jsem ji prožil já.
Můžete se podrobně seznámit i s tím, jak a které předměty jsem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy studoval.