Michal Horáček - Petiční arch

„Byl bych rád, kdybyste mi pomohli při sběru podpisů na petičních arších, které jsou podle zákona nezbytné k tomu, aby kandidatura byla uznána za platnou. Na této stránce si můžete stáhnout petiční arch, na který můžete sbírat podpisy svých kolegů, přátel nebo členů rodiny. Přečtěte si prosím pozorně manuál o sběru petičních podpisů.“

podpis

Jak získávat právoplatné podpisy

Na podpisový arch je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu či cestovního pasu (OP či CP, předchází samotnému číslu) a připojit vlastnoruční podpis.

Petiční archy nechte vyplnit čitelně HŮLKOVÝM písmem modrou či černou propiskou. Dohlédněte prosím na to, aby byla uvedená data vyplněna pozorně a pečlivě.

Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl 18 let. Podpisy cizinců a nezletilých se nezapočítávají do potřebných platných podpisů.

Vy, kteří podpisy budete sbírat, uveďte na zadní stranu petičního archu své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mail), abychom se na vás v případě potřeby mohli obrátit.

PETIČNÍ ARCHY NEČÍSLUJTE, očíslujeme je sami.

Naplněný arch odevzdejte na nejbližší petiční místo, odtud bude odeslán správcem petičního místa na naše náklady, nebo nás požádejte o obálku (petice@michalhoracek.cz). Vyplněné petiční archy je také možné (na vlastní náklady) poslat na adresu Michal Horáček, P. O. Box 1329, Jindřišská 909/14, Praha 1, PSČ 111 21.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při průběžném zpracování petičních archů. Naplánovali jsme tři vlny, ve kterých bychom vás chtěli poprosit o průběžné zaslání nebo odevzdání archů, byť s jediným podpisem.

PROSÍME O ZASLÁNÍ ARCHŮ:
2. května 2017 30. června 2017 20. října 2017

 

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti podpisových archů. Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně tohoto archu a údajů na něm uvedených.