Michal Horáček - Horáček na severu Čech: Chodit k volbám je klíčové!

← Aktuality

Horáček na severu Čech: Chodit k volbám je klíčové!

27. 05. 2017

V jednom dni navštívil kandidát na prezidenta Michal Horáček tři důležité obce na severu Čech: Novou Paku, Hostinné a Vrchlabí. V Hostinném ho přijali v místní úspěšné firmě, následovala prohlídka muzea antického umění a setkání se starostkou Hostinného. Později přišla na řadu beseda s občany ve Vrchlabí a na závěr dne potom recitál v Nové Pace. „Většinu života jsem prožil v socialismu, a proto vím, že volby nejsou samozřejmostí. Je důležité k nim chodit a zajímat se o veřejné dění,“ řekl Michal Horáček při setkání se starostkou Hostinného Dagmar Sahánkovou.

První akcí toho dne byla návštěva firmy KRPA v Hostinném, která patří k největším papírenským skupinám v České republice. Má za sebou více než 170 let tradice, neboť navazuje na činnost Krkonošských papíren.

KRPA, která patří k největším výrobcům speciálních papírů, tiskopisů, sešitů a kotoučků, také patří k výrazným posilám českého exportu, neboť zhruba polovinu produkce vyváží. „I tady se mi potvrzuje, že našimi klíčovými trhy jsou země Evropské unie. Z čísel je to sice zjevné, ale vždycky je lepší to slyšet přímo od podnikatelů. I proto si myslím, že naše ekonomická diplomacie by měla směřovat víc na západ než na východ,“ řekl Horáček.

Antika v Hostinném

V Hostinném je také Galerie antického umění, do kterého vedla další cesta Michala Horáčka. Galerie tu vznikla v roce 1969 a jsou v ní sádrové repliky antických soch se speciální povrchovou úpravou imitující původní materiály. Vystavená kolekce dává, kromě uměleckého zážitku, kompletní obraz vývoje antické plastiky od konce 7. století před Kristem do 2. století po Kristu.

Stejně jako řada dalších kulturních zařízení v ČR má i toto muzeum problémy s penězi. V tomto případě je paradoxně způsobuje přidělená dotace. Provoz muzea vyjde na cca 3,6 milionu korun ročně. Nicméně muzeum dostalo dotace, u nichž je jednou z podmínek, že nebudou vyvíjet podnikatelskou činnost po dobu pěti let. Tím pádem muzeum sice má rozmyšlené různé projekty, které by mu přinesly peníze na provoz i na investice, ale realizovat je nemůže, neboť by hrozilo, že přijde o dotace. Na druhou stranu si muzeum nemůže stěžovat na nedostatek návštěvníků. Zatímco malá muzea obvykle přivítají kolem tří tisíc návštěvníků ročně, muzeum v Hostinném ročně navštíví více než čtyři tisíce lidí.

Podobně jako v dalších obcích, které už Michal Horáček navštívil, i v Hostinném ho čekalo setkání se starostkou obce, v tomto případě s Dagmar Sahánkovou. A stejně jako při jiných návštěvách i zde ho zajímalo zejména to, co obec nejvíc trápí. Hostinné nevybočuje z řady, i zde je jedním z největších problémů doprava. Například u nedalekého Trutnova je pouze jeden sjezd z dálnice, přičemž je zřejmé, že lepší napojení na dálnici by obci výrazně pomohlo.

Čistým řešením jsou předčasné volby

Dále byl rozhovor spíše o osobnějších tématech. „Po revoluci jsem očekávala, že přijde skutečná svoboda. Jenže sem jí zrovna moc nepřišlo. Takže jsem si řekla, že chci nějakou změnu a že pokud se o ni sama nepřičiním, tak nepřijde. Proto jsem kandidovala,“ popisovala Horáčkovi starostka svou motivaci pro vstup do politiky. Horáček na to konto opět připomněl význam voleb. „Většinu života jsem prožil v socialismu, a proto vím, že volby nejsou samozřejmostí. Je důležité k nim chodit a zajímat se o veřejné dění,“ uvedl.

Po setkání se starostkou následoval přejezd do Vrchlabí, kde místní příznivci pro kandidáta na prezidenta uspořádali besedu s občany. Tématem byly kromě jiného jeho možné první kroky v případě zvolení prezidentem či jeho postoj k současné vládní krizi a k roli, jakou v této krizi hraje současný prezident Miloš Zeman. „V prvé řadě bych chtěl říct, že bych krizi nenechal takhle vyhrotit. Já ústavu ctím včetně jejích zvyklostí, takže bych samozřejmě přijal demisi premiéra a bral ji jako demisi celé vlády. Zároveň bych se snažil přimět parlamentní strany, aby se usnesly na rozpuštění sněmovny a daly tak šanci předčasným volbám,“ řekl při besedě Horáček, za což od přítomných desítek lidí sklidil potlesk.