Michal Horáček - Horáček: Lidem v uniformě se musí vrátit respekt, který v totalitě ztratili

← Aktuality

Horáček: Lidem v uniformě se musí vrátit respekt, který v totalitě ztratili

11. 04. 2017

Šestého dubna navštívil kandidát na prezidenta Michal Horáček dvě české věznice. Nejprve navštívil věznici s ostrahou ve Stráži pod Ralskem a následně se přesunul do věznice s ostrahou, s oddělením v dozoru, v Rýnovicích. „Nejen u pracovníků vězeňské služby, ale i u policistů, hasičů nebo vojáků vnímám jako velký problém ztrátu společenského respektu vůči těmto povoláním. Je to jedno z dědictví totality, které musíme napravit,“ řekl Horáček při debatě se zaměstnanci těchto zařízení.

Během obou návštěv se Horáček chtěl zejména seznámit s problémy českého vězeňství. Podobně jako ve většině dalších oborů je to nedostatek peněz a nadměrná byrokracie. „Nástupní plat příslušníka bezpečnostního sboru s maturitou je v současné době 20 440 korun hrubého měsíčně, bez maturity 18 600 korun. U odborných a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců jako například vychovatelů bez praxe je nástupní plat 22 tisíc. Jinými slovy, dělník vedle v továrně dostane nástupní plat vyšší a jsou na něj kladeny mnohem menší nároky,“ říká ředitel Věznice Rýnovice plukovník Vlastimil Kříž.

Tyto problémy se objevují prakticky u všech skupin zaměstnanců věznic. Například mezi vězeňskými lékaři je věkový průměr 60 let. „Osobně vidím problém i v tom, že lidé v uniformě vinou minulého režimu ztratili respekt. V Americe jsem často viděl, jak na zastávce autobusu stojí důstojník v uniformě a kluci mu chodí potřást rukou a říct díky. To je u nás nepředstavitelné. A přitom dnešní vojáci, policisté, hasiči nebo zaměstnanci věznic dělají naprosto nezbytnou, záslužnou a bohužel i mizerně oceněnou práci, která by si společenské uznání zasloužila,“ konstatoval Horáček.

Firmy mají zájem o vězně

„Byrokracie je rok za rokem a horší a horší. Nicméně často za ni může i nedostatek financí. Dřív jsem pracoval v IT, a pokud by byl ve vězeňství dostatek peněz, mohla by se řada věcí dělat elektronicky. Například kdyby každý odsouzený měl místo dnešní papírové kartičky kartu s čipem, dala by se řada evidencí jednoduše automatizovat,“ popisuje jeden z problémů vychovatel v Rýnovicích během besedy.

Na druhou stranu se řada věcí daří. Rýnovice mají velké úspěchy v oblasti zaměstnávání vězňů, což je časté celospolečenské téma. V Rýnovicích je zaměstnanost vězňů kolem 80 procent, do čehož spadají i lidé ve vzdělávacích programech. Přímo zaměstnaných je z celkových cca 500 vězňů více než 280. Odsouzení nacházejí práci v dílnách, kuchyni či prádelně. Zároveň si odsouzení mohou doplnit vzdělání na místním učilišti, kde jsou obory obráběč kovů či specializovaný kurz vazač knih.

Zejména o obráběče kovů je na trhu velký zájem, kromě jiného i proto, že v regionu působí mnoho automobilových firem, z nichž nejvýznamnější je samozřejmě mladoboleslavská Škoda Auto. „Mezi firmami je o spolupráci velký zájem. Jednak pro ně odsouzení představují jistou a nepříliš nákladnou pracovní sílu po dobu výkonu trestu. Ale pokud si zároveň doplní vzdělání, mají o ně firmy zájem i po propuštění. To je cenné zejména krátce po propuštění, protože je obecně známo, že nejrizikovějších je prvních šest týdnů, kdy propuštění často nemají kde bydlet, nemají dostatek finančních prostředků a nemají se na koho spolehnout. To jsou dost zásadní omezení pro návrat do běžného života. Jenže právě firmy či nestátní a charitativní organizace jim často poskytnou i bydlení a s jeho zaplacením počkají až na první výplatu. Takže výrazným způsobem pomáhají propuštěným zvládnout těch prvních šest týdnů,“ popisuje ředitel Kříž.

 

Sběr podpisů se blíží

Po prohlídce obou věznic zamířil Horáček ještě do známé liberecké Zoologické zahrady, po níž ho provedl přímo její ředitel David Nejedlo, za jehož působení se zoo podařila řada velkých investičních projektů a rozšíření o řadu nových zvířat. Zároveň se podařilo rozjet spoustu vzdělávacích projektů pro školy i běžnou veřejnost. „V dohledné době bychom zde rádi otevřeli třeba sociální obchod. Zároveň ale chceme veřejnosti více ukazovat, jak vlastně věci v přírodě běžně fungují, což se může na první pohled zdát drsné, ale taková příroda je. Proto tady v návštěvnickém centru můžou lidé vidět třeba myši a cvrčky, kteří zde slouží zejména jako potrava. Speciálně hmyz však může být i potrava pro lidi a chystáme i nějaké pokusné projekty v této oblasti,“ popisuje Nejedlo.

Závěr dne patřil setkání s lidmi, kteří Michalu Horáčkovi budou na Liberecku pomáhat se sběrem podpisů. Jelikož se datum začátku sběru rychle blíží, byla už debata velmi věcná a řešily se zejména náležitosti petičních archů, postupy pro jejich správné vyplnění a následné zaslání na centrálu.