Michal Horáček - Horáček v Brandýse: Potřebujeme české firmy

← Aktuality

Horáček v Brandýse: Potřebujeme české firmy

21. 02. 2017

Celodenní cesta kandidáta na prezidenta Michala Horáčka do Brandýsa nad Labem byla opět ve znamení setkávání se s představiteli špičkových českých firem a také setkávání se s občany země. V rámci své návštěvy Horáček zavítal i do domu s pečovatelskou službou pro seniory a také do azylového domu pro matky s dětmi. „Je zásadní, že existují tato místa, kde se obětaví lidé starají o ty nejzranitelnější mezi námi,“ řekl Michal Horáček v azylovém domě.

Den začal návštěvou společnosti CIUR, české firmy s více než 25 letou tradicí, jejíž specializací je výroba celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru. Továrna zpracuje ročně až sto tisíc tun druhotných surovin, zejména papíru, který sami sbírají pomocí sítě sběrných míst, škol a vlastních kontejnerů. Z toho vyrábí 56 různých výrobků, zejména na bázi celulózových, minerálních a směsných vláken, které posléze slouží například jako tepelné, zvukové či protipožární izolace.

Kromě průmyslových výrobků však firma vyrábí také umělý sníh pro filmy. Takže sníh, který padal ve filmech Harry Potter nebo Anděl páně, v němž hrál mimo jiné Michal Horáček, se vyráběl v Brandýse.

„Je mi známo, že v rámci Evropského parlamentu a dalších institucí se nyní hodně řeší tak zvaná oběhová ekonomika, tedy druhotné využití odpadu. Jsem rád, že v know how v této oblasti mohou jít české firmy příkladem. Takových firem potřebujeme co nejvíc,“ řekl Michal Horáček poté, co mu představitelé firmy ukázali výrobu a vysvětlili, kde všude se může s jejich produkty, které v drtivé většině míří za hranice, potkat.

Stáří už se nemusíme bát

Další štací byla návštěva domu s pečovatelskou službou, kde je postaráno o seniory. Horáček ocenil zejména špičkové vybavení celého domova a obrovskou paletu činností, které je možné v domově vykonávat. Senioři se mohou učit cizí jazyky, mají v budově posilovnu a tělocvičnu a řadu zájmových kroužků. „Když tohle člověk vidí, tak se trochu přestane bát stáří. Na úrovni vlády se na seniory často zapomíná, ale je příjemné vidět, že v regionech tomu tak není,“ řekl Horáček.

Sociální oblasti se týkala i další návštěva – Azylový dům pro matky s dětmi. V době návštěvy Michala Horáčka bylo v domově osm maminek s dětmi do jednoho roku, některé měly i starší sourozence. V azylovém domě je postaráno o lidi z velmi špatného prostředí, z nejnižších sociálních vrstev. „Je zásadní, že existují tato místa, kde se obětaví lidé starají o ty nejzranitelnější mezi námi,“ řekl Michal Horáček. V azylových domech se matky často skrývají před svými násilnickými partnery nebo řeší podobná životní traumata. „Bez existence těchto zařízení by je čekala nejspíše ulice a jejich děti patrně kojenecké ústavy. Je velmi důležité, že se jako společnost umíme o tyto lidi postarat,“ řekl Horáček.

Souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je také místo s velmi bohatou historií, která se zrcadlí v místní architektuře, zejména co se týče církevních staveb. Horáček si prohlédl renesanční kostel Obrácení sv. Pavla a kostel sv. Václava. Správci budov se shodují, že na opravy těchto kostelů je potřeba výrazně více prostředků, než kolik mají k dispozici. „Po celé zemi jsem viděl spoustu fantasticky opravených památek. Nicméně také spoustu těch, na které se zatím nedostalo a je to obrovská škoda. O naše kulturní dědictví se musíme starat a prezident by k tomu podle mého měl vybízet,“ konstatoval Horáček.

Vrátit městu tradice

Před finální besedou s občany ještě Horáček navštívil místní minipivovar Ondra, který navzdory své malé rozloze v prostorách bývalého obchodu se smíšeným zbožím zvládá vytvořit několik druhů vlastního piva. Jeho majitel Miroslav Ondra má vaření piva hlavně jako koníček, sám se živí něčím jiným. Jeho motivací však bylo vrátit Brandýsu vlastní pivovar, který ve městě sídlil až do roku 1967. „Vaření piva zde mělo velkou tradici a já ji chtěl zkrátka obnovit,“ říká Ondra o své motivaci k založení pivovaru.

V šest hodin večer pak v místním kině začala beseda s občany, na niž přišlo více než sto lidí. Zajímal je například postoj Michala Horáčka k migraci, postoj České republiky v rámci EU a také kolik jazyků Horáček ovládá. „Státnici mám z latiny a ruštiny, ale po těch letech už tyto jazyky nijak zvlášť dobře neovládám. Umím však perfektně anglicky a naučil jsem se také italsky,“ řekl Horáček.

Dostat k volbám mladé

Na téma migrace uvedl, že zejména zásadně odmítá kvóty. Na druhou stranu však podpořil přijímání lidí z nám kulturně blízkých oblastí, kteří mají vysokou kvalifikaci a mohou znamenat přínos pro naši zemi. „Nedávno jsem se potkal s lékařkou původem z Ukrajiny, která léčí lidi v nemocnici v Sušici, kde by jinak měli problém sehnat lékaře. Takové lidi tady potřebujeme a ty bych skutečně vítal. Nicméně nehodlám tady stavět mešity ani vítat každého, kdo přijde, jak se občas můžete dočíst na internetu,“ řekl Horáček.

Důležitá otázka se týkala toho, jak chce Horáček přesvědčit mladé lidi, aby šli k volbám. Průzkumy totiž ukazují, že mladé lidi není problém nadchnout, sami udělají ledacos pro různé kampaně, ale ve výsledku nepřijdou k volbám. „To je skutečně velký problém. Snažím se po celé zemi objíždět maturitní ročníky a vysvětlovat studentům a studentkám, že ty volby jsou hlavně o nich. Volby, zejména potom parlamentní, rozhodnou o tom, jakým směrem se naše země bude ubírat a jak se v ní bude žít. Tedy jak se v ní bude žít jim a za pár let i jejich dětem. Doufám, že tuto argumentaci přijmou a k volbám nakonec skutečně přijdou,“ řekl Horáček.