Michal Horáček - Otevřené století, otevřený svět

← Aktuality

Otevřené století,
otevřený svět

13. 09. 2017

Jsme zajatci tradice, anebo ji tvoříme? A platí ještě v otevřeném světě nějaké hodnoty, které by byly obecně uznávané? Anebo jsme už jen „osamělý dav“ v tekutém světě? A možná také: není na čase pokusit se hledat jiné otázky, než jsou ty, na které už umíme odpovídat?

prof. Miroslav Petříček
Přemítání nad současností a budoucností.

Miroslav Petříček je český filosof. Působí jako vysokoškolský profesor na FF UK. Z kádrových důvodů nemohl studovat na vysoké škole a až do r. 1990 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu. V letech 1971–1977 navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. Od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
Zaměřuje se na filosofii umění, přesahy mezi filosofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filosofií. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filosofie, mezi jinými Světlou komoru Rolanda Barthese, Čas a vyprávění Paula Ricœura či Ideu fenomenologie Edmunda Husserla. Mezi jeho nejčtenější publikace patří Úvod do (současné) filosofie či poslední kniha esejů Myšlení obrazem.