Michal Horáček - Otevřený dopis Andreji Babišovi

← Aktuality

Otevřený dopis Andreji Babišovi

04. 12. 2017

Zásadně odmítám, aby sněmovní komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vedl komunista Zdeněk Ondráček. Obrátil jsem se proto na předsedu nejsilnější parlamentní strany, aby jmenování Zdeňka Ondráčka zabránil. O podporu tohoto kroku jsem zároveň požádal všechny ostatní kandidáty na prezidenta České republiky.

 

Níže naleznete text dopisu, odeslaný Andreji Babišovi, a zároveň dopis, který byl rozeslán všem kandidátům na funkci prezidenta republiky.

 

Vážený pane předsedo,

nepochybuji o tom, že jako předseda hnutí, které ve volbách výrazně zvítězilo, máte právo pokusit se jako první v pořadí sestavit a Sněmovně představit novou vládu. Chápu také, že vyjednávání, která jsou pro takový úkol nezbytná,  jsou tvrdým jednáním s ostatními politickými aktéry o mnohých náležitostech politického provozu, a že není vždy snadné najít přijatelné průsečíky.

 

Nicméně některé ze zmíněných průsečíků z hlediska širšího zájmu směřování České republiky přijatelné nejsou.  Konkrétně si dovoluji uvést nominaci pana Zdeňka Ondráčka z KSČM na post předsedy Komise pro kontrolu GIBS PSP ČR. Byl to právě pan Ondráček, který v roce 1989 coby člen pohotovostního pluku zasahoval brutálním způsobem proti občanům na Václavském náměstí během Palachova týdne. Stal se tak přímým aktérem represí, uplatňovaných v zájmu totalitní moci a okupantů naší vlasti.

 

Prosím Vás, abyste spolu se svými  stranickými kolegy svůj vliv uplatnil a zvolení pana Ondráčka do uvedené funkce nedopustil. Znamenalo by popření ideálů, na nichž svůj dnes svobodný stát budujeme. A jak říkal už první československý prezident Tomáš Masaryk, státy se udržují idejemi, na nichž byly založeny.

Věřím tedy, že zohledníte nejen krátkodobé politické zisky, ale i morální rozměr celé záležitosti, jehož respektování nám všem přinese zisk dlouhodobý.

 

V úctě

Dr. Michal Horáček

 

Vážení prezidentští kandidáti,

Rozhodl jsem se odeslat panu předsedovi nejsilnější parlamentní strany, Andreji Babišovi, výzvu, aby uplatnil svou politickou sílu a zabránil zvolení pana Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní Komise pro kontrolu GIBS.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček byl v roce 1989 členem pohotovostního pluku a během Palachova týdne brutálním způsobem zasahoval proti našim občanům, jejichž proviněním byla snaha svobodně projevit svůj názor. Tím aktivně sloužil zájmům totalitního režimu a okupantům Československa.

 

Prosím, přidejte se k mé výzvě. Spojme se v protestu proti politickému kroku, který podlamuje hodnotu a sílu myšlenek, s nimiž se v listopadu 1989 rodilo naše současné demokratické zřízení. Jsem přesvědčený, že je to nejen společný zájem kandidátů na prezidenta ČR, ale i nejhlubší ze zájmů všech občanů České republiky.

 

V úctě

Dr. Michal Horáček