Michal Horáček - Odborný posudek

← Zpět na Transparentní minulost

Odborný posudek Radka Schovánka, dlouholetého pracovníka Úřadu dokumentace a vyšetřování StB

Soubor ke stažení v pdf


Sedmého září 1981 založil ppor. Horák spis Kandidáta tajné spolupráce číslo 21967 s krycím jménem Sázkař. Spis byl veden na desáté správě druhém odboru prvním oddělení, které se zabývalo legální i nelegální kulturou. Účelem založení spisu byl zájem Státní bezpečnosti získat informace o Dr. Františku Cigánkovi, který byl rozpracován v akci Tonda. První vynucený kontakt byl proveden 26. 8. 1981, kdy Horáček připustil, že Dr. Cigánka zná v rámci pracovních kontaktů a nepotvrdil žádnou jeho nepřátelskou činnost. Souhlasil však s dalším setkáním s pracovníky StB 7. září 1982. O této schůzce ani o faktu, zda k ní došlo, nelze ze zachovaného spisu zjistit žádné informace. K návrhu předávání informací se Horáček stavěl celkem odmítavě, což příslušník Státní bezpečnosti zapsal takto: „vzhledem k charakteru jejich styků by tato práce vyžadovala značnou opatrnost a nemusela by ihned přinést výsledky. V podstatě však s návrhem souhlasí.“ Prověření v místě bydliště nese datum 12. 10. 1981. Obsahuje pouze ustanovující informace. Další zachovaný záznam o pohovoru nese datum 9. listopadu 1982. Týká se doprovodu americké zpěvačky Annie McGowen při její návštěvě Československa. Zásahem příslušníků Státní bezpečnosti bylo Michalu Horáčkovi zabráněno ve vstupu do ČST a jakékoli další spolupráci s jejími zaměstnanci. Dalším dokumentem
je již pouze návrh na uložení spisu ze dne 15. listopadu 1983, kterým se ukládá spis do archivu. V dokumentu se zmiňuje „neserióznost“ Michala Horáčka, který se přestal stýkat se zájmovými osobami StB a tím ztratil využitelnost. Michal Horáček byl dle spisu Sázkař vyloučen ze studia žurnalistiky UK na základě návštěvy USA, ke které nedala škola souhlas.

Z celého spisu je zřejmá snaha získat Michala Horáčka ke spolupráci i jeho úspěšná a promyšlená snaha se této spolupráci vyhnout.

O pět let později 20. října 1987 založila Státní bezpečnost nový svazek, registrační číslo 34484 se stejným krycím jménem tentokrát v kategorii prověřovaná osoba. Tento svazek byl v prosinci 1989 skartován.

Radek Schovánek


Soubor ke stažení v pdf